Kezdőlap

Fekete János (galanthai gróf),

cs. kir. kamarás és vezér-őrnagy, gróf F. György országbiró és Niczky Anna fia, tudományosan művelt férfiú volt; midőn Budán 1792. jún. 6. Ferencz király koronázásán mint tábornok jelen volt, a királynéval olaszúl beszélt, mint Kazinczy irja. Nagyon elmés, nagyon eleven és lelkes ember és széles olvasású volt. Midőn Mes Rapsodies cz. francziáúl irt két kötet versét két átalag tokai borral elküldé Voltairenek, ez megköszönő válaszában azt veté mellé, hogy bora jobb mint verse. A magyar literaturáról szeretett beszélgetni s midőn Balaton-Füreden, hol gyakran megfordult, Kis Jánossal találkozott, ennek Wieland Muzarionának magyar fordítását elkérte tőle s az egész munkát a rimek megváltoztatásával küldötte hozzá vissza; a nem könnyű változtatás abban állott, hogy a hangzó betűkön végződött kettős rímekre felváltva mindenütt mássalhangzó betűkkel végződőket következtetett; ez által a franczia s más nyelvű nő-rímeket akarván utánozni, mit azonban Kis nem fogadott el. Utolsó éveit nyugalomban tölté Pesten és jószágán Fóthon, hol 1803. júl. 21. meghalt. Neje gróf Esterházy Mária volt és fiában gróf F. Ferencz cs. kir. kamarásban 1835-ben a grófi ág kihalt.

Munkái:

1. Mes rapsodies ou recueil de differens essais de vers et de prose du comte de ****. À Geneve, 1781. Két kötet.

2. À sa Majesté Leopold II. à l'occasion de son couronnement à Presbourg en Hongrie 1790.

3. A békesség. Pest, 1798. (Óda.)

4. À son Altesse Imperiale Madame ľArchiduchesse Alexandra Pavlovna ľassemblage des peuples, qui habitent ľHongrie. Pest, 1800.

Kézirati munkái: Ovidius szerelem mestersége, Washington halálára (a m. n. múzeum kézirattárában.)

Zeitschrift von und für Ungern IV. 1803.

Kis János Emlékezései II. 103.

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 143. l. és Pótlékkötet 233. l.

Kazinczy, Pályám Emlékezete (Nemzeti Könyvtár III. 159-162. l.)

Figyelő II. 1877. 133. l.

Petrik Bibliogr.