Kezdőlap

Fekete János,

theologiai doktor és apát-kanonok, szül. 1801-ben; 1824-ben áldozó pappá szenteltetett föl; előbb szombathelyi papnevelői tanulmányi felügyelő és tanár, később kenyeri lelkész, 1854-ben szombathelyi kanonok lett; azután sz. Egyedről cz. sümegi apát, őrségi főesperes és a vaskoronarend 3. oszt. lovagja. Meghalt 1873. ápr. 30. Szombathelyt.

Több értekezést irt a Religio és Nevelésbe s a Századunkba, melyek közül a vegyes házasságokról irt vitaczikkei figyelmet ébresztettek.

Munkái:

1. Halotti beszéd... gróf Cziráky Antal felett Kenyeriben márcz. 2. 1852. Szombathely, 1852.

2. Vasárnapi evangeliumok népszerű magyarázata. Königsdorfer Márton homiliái után. Szombathely, 1856.

3. Ünnepi evangeliumok népszerű magyarázata Königsdorfer M. homiliái után. Szombathely, 1856.

4. Szent István Magyarország első és apostoli királyának érdemei. Budán a vártemplomban hirdette 1862. Szombathely, 1862.

5. Ker. kath. hitágazatos egyházi beszédek. Bpest, 1864. Két kötet.

Schematismus Sabariensis.

Danielik, Magyar Irók II. 77. l.

Petrik Bibliogr.

Zalka L., Győri papnevelő könyvtárának czímjegyzéke 241. l. és gyászjelentés.