Kezdőlap

Fekete (Negrutiu) János,

balázsfalvi görög egyesült kanonok, szül. 1817. febr. 15. Szurdukon Szolnok-Dobokamegyében; a gymnasiumot a kolozsvári piaristáknál járta 1825-30-ban, azután Balázsfalván folytatta s a theologiát is végezte 1842-ben, midőn kolozsvári lelkész lett. 1847-ben az erdélyi kormány részéről a rumén könyvek censorának neveztetett ki. 1862-ben balázsfalvi kanonokká választatott, hol 1888. decz. 19. meghalt.

Értekezése: A román nyelv ismertetése. (M. Nyelvészet 1857-58.)

Munkái:

1. Magyar román nyelvtan a tanuló ifjúság számára. Kolozsvár, 1852.

2. Értekezés az irodalomról általában és részletesen a román nemzet irodalmáról. Ford. Mezey Cyrill József. Eger, 1864.

Irt még az 50-es évek elején Ábécés könyvet, számtant sat. román nyelven a népiskolák számára.

Szerkesztette az Amicul Familiei cz. szépirodalmi s vegyes tartalmú képes lapot 1878. aug. 1-től 1888. decz. 15-ig Szamosujvárt.

Amicul Familiei 1889. 1. 2. sz. arczk.

Catalogus Bibl. Joh. Card. Simor 414. l.