Kezdőlap

Fekete Károly (nagyfalusi),

törvényszéki biró, szül. 1816-ban; meghalt 1880. febr. 7. Marosvásárhelyt.

Petri Ádám emlékezetét és a Marosszéki királybirák cz. értekezést irt a Maros-Vidékbe. Kéziratban is sok dolgozatot hagyott hátra.

Maros-Vidék 1880. 11. 12. sz. (Kerekes Sámuel) és gyászjelentés.