Kezdőlap

Fekete Ödön (iványi),

kir. itélő táblai biró; előbb kir. főügyészi helyettes volt Budapesten; 1886. okt. 6. a budapesti kir. itélőtáblához biróvá s 1890. máj. a kassaihoz neveztetett ki.

Czikkei a Jogtudományi Közlönyben (1869. Észrevételek a perrendtartás 580. §-hoz, 1870. A polgári törv. rendtartás 378. §-ához, Az első folyamodású biróságok rendezéséhez); az Igazságügyben (II. 1874. Az államügyészség multja s jelene és a magyar kir. ügyészség jövő fejlődése.)

Munkája: Büntető eljárás kézikönyve. Bpest, 1886.

M. Könyvészet 1886.

Nyeviczkey, Budapesti kir. itélőtábla története. Bpest, 1891. 109. 150. l.