Kezdőlap

Fekete Péter (P. Niger),

dömés szerzetes, a budai főiskola igazgatója; Aquinói Tamás álláspontja mellett küzdött.

Mátyás király székhelyén irta s neki ajánlta hires munkáját: Clypaeus Thomistarum. Velencze, 1481.

Ompolyi M. Ernő, A bölcsészet Magyarországon. Bpest, 1878. 59. 98. l.