Kezdőlap

Fekete Sámuel (nagykedei),

nyug. kir. udvari tanácsos; a m. történelmi társulat alapító tagja; meghalt 1870. szept. 26. Kolozsvárt 66. évében.

Munkája: Régi római és görög pénzek s érmek. Magyarország királyainak és Erdély fejedelmeinek pénzei. Kolozsvár, decz. 2. 1868. 2-rét 43 lap.

Kiadta Simon Elekkel együtt Benkő Károly, Marosszék ismertetése. Kolozsvár, 1868-69. cz. munkáját.

Századok 1869. 69. 1870. 557. l.

Petrik Könyvészete.

Gyászjelentés.