Kezdőlap

Fekno Péter Pál,

tanító Torgauban Szászországban, galgóczi származású volt és 1683. ápr. 27-től fogva Vittenbergában theologiát és bölcseletet tanult.

Munkája: Vossii rhetorices et logices Synopsis. Torgaviae, 1709.

Krmann Dánielhez latin költeményt irt, ennek Disputatio theologica (Vittebergae, 1783.) cz. munkája végén.

Klein, Nachrichten II. 314. l.

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 188. l.