Kezdőlap

Fektor Gáspár András,

szent Benedek-rendi áldozópap, szül. 1816. nov. 25. Komáromban; gyermekéveit ugyanott és Szent-Péter komárommegyei községben töltötte; iskoláit szülőhelyén és Győrött végezte, mire 1838. szept. 16. Pannonhalmán a szent Benedek-rendbe lépett; elvégezvén tanulmányait, 1845. aug. 1. áldozópappá szenteltetett föl. Mint gymnasiumi tanár 1850-ig Nagyszombatban, 1850-51-ben Pápán és 1851-60-ig Esztergomban működött; 1860-69-ig a füssi plébánia administratora volt. 1869-től a növendékpapok mestere és tanára volt Pannonhalmán, hol 1890. decz. 29. meghalt.

Munkája: Illedelmi szabályok. Német kútfők nyomán. Komárom, 1872.

Scriptores Ordinis S. Benedicti 88. l.

Religio 1891. 48. sz.