Kezdőlap

Felber János,

győr-káptalandombi lelkész, szül. 1853. máj. 6. Kajáron Győrmegyében; középiskoláit Győrben járta s 1870-ben ugyanott a kisebb papnevelő intézetbe vétetett föl; 1878. febr. 19. miséspappá szenteltetett föl; jelenleg győri lelkész és ugyanott az állami főreáliskolában hittanár.

Ismeretterjesztő czikkeket irt az Egri Népujságba többnyire névtelenűl vagy Felicián név alatt (1874-78. Az epertermesztésről, A vakondról, Istenes sz. János, A győrvidéki köznép balhiedelmei); a M. Államban az 53. §-ról czikkezett Felicián és Vértesi álnevek alatt. Mint a győri szent László-társulat jegyzője, annak gyűlésein több felolvasást tartott, ilyenek: Az orr, A gyufa, A kereskedés 400 év előtt, A párbaj sat. A Borromaeus hitszónoklati folyóirat 1887 óta több egyházi beszédét közölte.

Kéziratban: Két teljes évfolyam Vasárnapi s ünnepnapi sz. beszédsorozat és egy évfolyam ifjusági sz. beszéd a győri főreáliskola r. k. tanulóihoz intézve.

Emlékkönyv, Győr, 1892. 136. l. és önéletrajzi adatok.