Kezdőlap

Felbermann Lajos,

hirlapiró s a Life cz. folyóirat szerkesztője Londonban; magyarországi származású. 1893. nyarán Budapestre érkezett; miután Teck herczeg az angol kir. család tagja megbizta, hogy irja meg a Rhédei család történetét (Teck hg. t. i. anyai ágról a Rhédey családból származik. (E czélból Hevesmegyébe utazott, hol a Rhédey grófok laktak, hogy adatokat gyűjtsön munkájához. Erdélybe is elutazott, hogy egy készülőben levő három kötetes magyar tárgyú regényhez tanulmányokat gyűjtsön.

A Life cz. lap után a Zemplén (1885. 29. 30. sz.) közölte: Egy reggel Kossuthnál cz. czikkét.

Munkája: Hungary and its people. Magyarország és népei. London, 1892. rajzokkal.

Fővárosi Lapok 1893. 145. sz.