Kezdőlap

Felbiger János Ignácz,

pozsonyi prépost és főesperes, szül. 1724. jan. 6. (a Pressburger Zeitung szerint 1725. jan. 8. született) Nagy-Glogauban Sziléziában; a theologiát Boroszlóban hallgatta; sz. Ágostonrendű kanonokból apát lett Saganban (Poroszország) és 1758-ban a kerület főapátja. Az iskolai nevelésre fordította különösen figyelmét; meglátogatta Berlint, hogy az ottani kir. reáliskolában a tanítási rendszert tanulmányozza. Visszatérte után a sagani apátságban alkalmazta rendszerét, melyet azután egész Sziléziára kiterjesztett; később tanítóseminariumot alapított, melynek ő volt a főnöke; egyúttal az iskolai igazgatókat és tanítókat saját rendszerére oktatta. 1774-ben Mária Therézia meghivta őt Bécsbe a csász. kir. államokba az iskolatanács főigazgatójának, s 1778-ban pozsonyi prépost és főesperes lett. Az ő rendszere szerint átalakított iskolákat nevezték aztán normális iskoláknak, melyekben az ő ABC-s és egyéb tankönyveit használták. Meghalt 1788. máj. 17. Pozsonyban. Halálának száz éves évfordulóját 1888-ban megünnepelte a pozsonyi kath. tanítótesület.

Munkái:

1. Versuch, die Höhe des Riesengebirges zu bestimmen. Breslau, 1769.

2. Erkenntniss und Anwendung der verschiedenen Erdarten zur Verbesserung des Ackerbaues. Leipzig, 1770.

3. Vorschläge, wie Nordlichter zu beobachten sind. Sagan, 1771.

4. Die Kunst, Thürme und andere Gebäude von den schädl. Wirkungen d. Blitzes zu bewahren. Breslau, 1771.

5. Sagan-Káté. (1772-ben császári rendeletre tanították az osztrák tartományokban).

6. Anleitungen, jede Art von Witterung genau zu beobachten. Sagan, 1773.

7. Rechenbuch f. d. Schüler der k. k. Staaten. Wien, 1774.

8. Methodenbuch für die deutschen Schulen in den k. k. Staaten. Wien, 1775.

9. Nachricht von der gegenwärtigen Beschaffenheit der Normalschule und einigen andern deutschen Schulen in und bei Wien. Wien, 1775.

10. Anleitung zur Erkenntniss d. Landwirthschaft. Wien, 1776.

11. Anleitung zur Erkenntniss der natürl. Dinge. 1. Theil. Naturlehre. Wien, 1778.

12. Naturgeschichte. Wien, 1780.

13. Anleitung zur Erkenntniss der natürlichen Dinge. Wien. 1778.

14. Die Beschaffenheit und Grösse der Wohlthat, welche Maria Theresia erwiesen hat. Frankfurt a. M., 1781.

15. Vorlesung von der Schuldigkeit der Geistlichen in Absicht auf die Pfarrschulen gehalten am 9. Dec. 1780. Frankfurt a. M., 1782.

16. Anleitung Schulgebäude auf d. Lande wohl anzulegen. Frankfurt a. M. 1783.

17. Briefwechsel mit Lambert, vornehmlich d. Meteorologie betreffend. Berlin, 1783. (kiadatott Bernoulli által.)

18. Beiträge zur Geschichte des harten Winters 1783-84. Pressburg, 1784.

19. Geschichte des langen Winters 1784-85. Pressburg, 1785.

20. Katholischer Katechismus Zum Gebrauche Kath. Schulen in drei Classen mitgetheilt. Salzburg, 1787.

21. Wie weit gewähren wohl Gewitterableiter Sicherkeit für umstehende Gebäude. Aus den hinterlassenen Papieren des sel. Abtes Sagan von Ignaz von Felbiger. Pressburg, év. n.

22. Versuch über die beste Art die Jugend in den Wahrheiten der Religion zu unterweisen. Aus den hinterlassenen Papieren... Pressburg, év. n.

Arczképe Reinitius után rézmetszet Schleuentől (Berlin, az Allg. Deutsche Bibliothek 19. kötete mellett is.)

Pressburger Zeitung 1788. 44. sz.

Allg. Literatur Zeitung. Jena, 1788. III. 158. sz.

Márki József, Módszertan, Pest, 1844.

Wurzbach, Biogr. Lexikon IV. 166. l.

Poggendorf Biogr. Liter. Handwörterbuch. Leipzig. 1863. I. 730. l.

Természettud. Közlöny 1871. 451. l.

Szinnyei Könyvészete.

Kiss Áron, M. Népiskolai Tanítás Története 253. l.

Figyelő XII. 1882. 56-60. l.

Necrol, Strigon. 60.

Zelliger, Egyházi Irók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 124. l.