Kezdőlap

Félegyházy Béla,

főgymnasiumi tanár, szül. 1857-ben Erdődön Szatmármegyében; 1881. decz. 31. a sátoralja-ujhelyi r. kath. gymnasiumhoz a mennyiségtan és természettan tanárának neveztetett ki; 1891-ben a munkácsi főgymnasiumhoz helyeztetett át, hol 1892. nov. 7. meghalt.

Programmértekezése: A mennyiségtan tanításáról (Sátoralja-újhelyi gymnasium Értesítője 1884.)

Wutz Névkönyve.

Pesti Napló 1892. 313. sz.