Kezdőlap

Félegyházi (K.) Pál,

iskolaigazgató, 1683. ápr. 6. Debreczenben az ev. ref. kollégium felső osztályába lépett; 1689. márcz. 21-től 1696-ig Diószegen iskolaigazgató volt.

1686-ban mint debreczeni tanuló Felvinczi Sándor halálára a Hedera Poëticába verset irt.

Bakóczi János szives közlése.