Kezdőlap

Feleki Miklósné (Munkácsy Flóra),

a budapesti nemzeti szinház tagja, wolffeldi Munkácsy Gaidler Pál és nagylucsei s bodóbári Mészáros Anna (meghalt 1893. aug. 27.) lánya, szül. 1836. ápr. 29. Baján Bács-Bodrogmegyében; 14 éves korában lépett a szinpadra; 1855-ben a nemzeti szinházhoz szerződött, 1858-ban ment nőül Feleki Miklóshoz.

Külföldi csevegések cz. tárczája jelent meg a Fővárosi Lapokban (1867. 198. 199. sz.). Töredékeket közölt naplójából: Az én első fölléptem (Szegedi Napló 1884. 64. sz.) Első fölléptem a nemzeti szinházban (M. Szellemi Élet 1892.)

Kőnyomatú arczképe és szinpadi képe többször megjelent.

Képes Ujság 1859. 2. sz. arczk. 1860. II. 3. sz.

Családi Kör 1862. 10. sz. arczk. 1870. 31. sz. arczk. 1877. 47. sz. arczk.

Vasárnapi Ujság 1863. 25. sz. arczk. 1870. 7. sz. arczk. 1882. 48. sz. arczk.

Abauj-Kassai Közlöny 1876. 3. sz.

Magyarország és a Nagyvilág 1880. 2. sz. arczk.

Molnár György, Világos előtt 44-45. l.

1882: B. Szinházi Közlöny 49. sz. Nemzet 86. 87. sz. P. Napló 325. sz. Egyetértés 326. 327. sz. P. Hirlap 325. sz. (Porzsolt K.)

M. Szellemi Élet. Bpest, 1892. arczk. és névaláirása.

Acsády, Athenaeum Kézi Lexikona I. 589. l.

Pesti Napló 1893. 243. sz.