Kezdőlap

Feleki (Frieder) Mór,

megyei járás orvos, szül. 1834. ápr. 14. Sárospatakon, hol az öt gymnasiumi osztályt végezte 1848-ban, mire mint 14 éves fiú a Pálkövy tanár által alakított guerilla-csapatnál mint tizedes szolgált. A szabadságharcz után Debreczenben folytatta tanulmányait és 1852-ben a pesti egyetemre orvosi cursusra ment. 1857-ben orvosi vizsgákat tett és Hajdú-Böszörményben telepedett le; az 1859. olasz-franczia hadjárat alkalmával tábori orvos volt. A békekötés után hazatért és folytatta orvosi gyakorlatát; megyei járásorvos volt Beregszászon. Meghalt...

Orvosi czikkeket irt a Gyógyászatba (1861-63.), a Pesti Naplóba (1867.) és a Bereg czímű lapnak rendes munkatársa volt.

Munkái:

1. Emlékirat a magyar zsidók egyenjogúsításáról. Pest, 1868. (Tiszta jövedelmét a szatmármegyei honvédegyletnek adta.)

2. Az élet és egészség rendszabályai. Beregszász, 1879.

3. A pálinka ital kártékonysága. Beregszász, 1883. (Tiszta jövedelmét a beregmegyei közművelődési egyletnek adta.)

Oláh Gyula, Magyarország Közegészségügyi Statistikája 53. l.

Lehoczky, Bereg vármegye II. 139. l. és önéletrajzi adatok.