Kezdőlap

Felix Mihály,

jegyző és kántor volt Sződön Pestmegyében; állítólag Amerikába vándorolt ki.

Munkája: Észrevételek a közadók kezeléséről szóló törvényjavaslatra. Vácz, 1874.

Szerkesztette a Vácz-Vidéki Lap cz. társadalmi s közgazdasági heti közlönyt 1873-ban Váczon és a Jegyzők Lapját 1877-től 1878. máj. 20-ig Budapesten.

Karcsú Arzen, Váczi könyvnyomdászat története. Vácz, 1875. 33. l.

Petrik Könyvészete.