Kezdőlap

Felker András,

bölcseleti doktor, Jézus-társasági áldozópap, szül. 1698. nov. 30. Szakolczán Nyitramegyében; 1715-ben lépett a rendbe; 1726-29-ig Nagyszombatban theologiát hallgatott; 1734-ben Kassán a bölcselet tanára volt. Meghalt 1737. márcz. 22. Zsolnán Trencsénymegyében.

Munkái:

1. Arcana naturae et artis. Partes 2. Cassoviae, 1734-35.

2. Celebriores Hungariae reges cum praeclaris principibus collati... neobaccalaureorum cum in universitate Cassoviensi prima aa. ll. et philosophiae laurea ornarentur promotore... ab humanitate Cas soviensi dicata. Cassoviae, 1734.

Hibásan tulajdoníttatik neki Árvai Mihálynak névtelenűl megjelent műve: Res literaria Hungariae.

Katona, Historia Critica XXXVIII. 860.

Fejér, Historia Academiae 59.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Bibliogr.

De Backer-Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus III. 606.