Kezdőlap

Fellermayer János,

egri egyházmegyei áldozópap, szül. 1812. máj. 1. Rákos-Keresztúron Pestmegyében; a gymnasiumot Gyöngyösön és Egerben végezte s a pesti seminariumban folytatta tanulmányait. 1835-ben szentelték föl áldozópappá és négy évig Miskolczon káplánkodott; azután Balmaz-Ujvároson, majd Szirákon lett lelkész, hol 1856. máj. 3. meghalt. Jeles egyházi szónok volt.

Jakab szomszéd és Takács Mihály kurátor név alatt 1852-ben népies levélsorozatot irt a Kathol. Néplapba; ezeken kivűl: Aranyszájú szent János homiliája a földindulásról, a dúsgazdagról és Lázárról, a szolgaság eredetéről (Pesti központi papnövendékek Munkálataiban 1835.)

Koncz Ákos, Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 81. l. és Babik József szives közlése.