Kezdőlap

Fellner Antal,

főelemi tanító, váczi (Pestm.) származású volt és ott tanított az alsóvárosi főelemi iskolában 1843-tól a 60-as évek elejéig.

Munkái:

1. Ábel áldozata. Ker. kath. gyermekek ájtatos fohászai. Pest, 1852.

2. Magyar olvasástan, elemi tanodák használatára. Vácz, 1853.

3. A váczi hét kápolna és benne lévő csodálatos képek története. Imádságokkal. Vácz, 1854. és Pest, 1856.

4. Lelki rózsabimbók. Imakönyv keresztény kath. gyermekek számára. A váczi püspöki hatóság jóváhagyásával. Vácz, 1854., 1856. és 1889.

5. Kis köszöntő. 100 különféle alkalmi verskében. Vácz, 1856. és 1863.

6. Emlék mélt. és főt. Roskoványi Ágoston püspök úr által a váczi székes egyház számára készíttetett... nagy harang felszentelésének örökítésére. Gyümölcsoltó bold. asszony napján 1857. Vácz. (Költemény.)

7. Gyermeki áldozatok szent oltára. Pest, 1860.

Petrik Könyvészete és Bibliogr.

Karcsú, Vácz Története IX. 56. 59. 60. 79. l.

Horváth Ignácz Könyvészete 1889.