Kezdőlap

Felmer János Mihály,

ág. ev. lelkész, F. Márton szebeni lelkész fia, az erlangeni, majd 1783-ban a lipcsei egyetemen tanult, azután szebeni prédikátor, 1792. aug. 30. pedig szent-erzsébeti (Hammersdorf) lelkész lett. Meghalt 1817. márcz. 30.

Kézirati munkája: Inscriptiones Monumentorum in Templo Cibiniensi Parochiali 1781. (A Bruckenthal Sámuel báró könyvtárában.)

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 295.