Kezdőlap

Felmer Mihály József,

ág. ev. lelkész, F. Mihály szent-erzsébeti lelkész fia; a bécsi protestans theologiai intézetben tanult 1821-ben; azután mint gymnasiumi tanár, majd mint lelkész szolgált Nagyszebenben, míg szemének gyengesége miatt nyugalomba vonult. Meghalt 1869. jan. 15. Nagyszebenben.

Munkája: Historia receptae in Canonem Epistolae Jacobi Apostoli, Cibinii, 1832.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 301. II. 366. l.