Kezdőlap

Felméri Mózes,

állami tanítóképző intézeti tanár, előbbinek testvéröcscse, szül. 1845. jan. 9. Székely-Udvarhelyt Udvarhelymegyében, hol iskoláit kezdette, az V. VI. középiskolai osztályt Sárospatakon a VII. és VIII. pedig Székely-Udvarhelyt végezte. 1867. aug. 21. a fogarasi ev. ref. egyházmegye megválasztotta népiskolájához rendes tanítónak; itt 1872. márcz. 21-ig működött, midőn a székely-keresztúri állami tanítóképzőhöz a razj, irás és torna tanárának neveztetett ki.

Czikke: Néhány észrevétel Egner Adolf tornakártyáira (Néptanítók Lapja 1873.)

Munkája: Vezérfonal az elemi rajz tanításban, a fali táblák használatához. Kolozsvár, 1875. (Kozma Ferenczczel együtt.)

A népiskolai rajztanításhoz 1874-ben tíz darab ponthálózatos rajz falitáblát, a szabadkézi rajztanításhoz szintén tiz darab rajz fali táblát és a szabadkézi rajzok szemléltetésére 20 darab kemény papirból kivágott alakot szerkesztett.

Petrik Könyvészete.

Wutz Névkönyve 135. l. és önéletrajzi adatok.