Kezdőlap

Femger György,

ág. ev. lelkész, a vittenbergai anyakönyv szerint szebeni származású, ellenben a szász-orbói szerint beszterczei; 1669-70-ben Vittenbergában tanult; azután lelkész volt Szász-Orbón (Urwegen); 1693. jan. csütörtöki prédikátor lett Nagy-Szebenben, hol 1686. júl. 25. meghalt 46. évében.

Munkája: Disputatio de Nestorio, praes. M. Joh. Simone, Franco d. 27. Aug. 1670. Witebergae.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 302. l.