Kezdőlap

Fengler József Keresztély,

győri püspök és kegyes-rendi áldozópap, valóságos belső titkos tanácsos, szül. 1733. szept. 17. Bécsben; midőn a gymnasiumot elvégezte 1851-ben a piarista rendbe lépett és 1769-től fogva a bécsújhelyi katonai akadémiában tanár volt. II. József császár rendeletéből, 1786-ban a szent-benedekrendi mölki klastromot mint commendatárius apát kormányozta; végre 1787. aug. 18. győri püspök lett. Meghalt 1802. febr. 4. Bécsben. Gyászbeszédet mondottak fölötte ápr. 26. magyarúl Szegedy Pál szent-benedeki apát; latinul Majláth Antal győri kanonok és németül Paintner Mihály rátóti prépost (mind a három beszéd megjelent azon évben Győrött.)

Munkája: Jubilaeum pro universis terris Austriacae dominationis venerabilibus fratribus archi-episcopis, ac ordinariis totius Austriacae dominationis Pius P. P. VI. cum Encyclicis Josephi Fengler episcopi Jaurinensis. Jaurini, 1795.

Ifju korában, Horányi szerint, több ódát és német egyházi beszédet adott ki, melyeknek czímét azonban nem közli. Levelei Révai Miklóshoz Győr. 1798. nov. 6. és 1799. jan. 17. latinul.

Horányi, Scriptores Piarum Scholarum I. 778.

M. Hirmondó 1795. I. 16. sz.

Zeitschrift von u. für Ungarn I. 1802. 270.

Gams, Series Episcoporum 374. l.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi. Suppl. I. 778. l.