Kezdőlap

Fényi Gyula,

Jézus-társasági áldozópap, szül. 1845. jan. 9. Sopronban; a gymnasiumot szülővárosában járta s 1864. szept. 24. a Jézus-társaságba lépett. Felsőbb iskoláit Pozsonyban, az innsbrucki egyetemen és részben Belgiumban végezte. Képesített tanár és jelenleg a Haynald-observatorium igazgatója Kalocsán.

Irt 16 czikket a Memorie della Società degli Spectroscopisti Italiani-ba. (Róma, 1893-ig.)

Munkái:

1. A nap protuberancziái. Bpest, 1886-92. (Haynald-obszervatorium Közleménye I-VI. Ism. M. Állam 1893. 105. sz. dr. Pethő.)

2. Meteorologiai észlelések. Kalocsa, 1886-88.

3. A nap fokozott tevékenysége 1887-ben. Bpest, 1888. (Mathem. és term. Értesítő VII. 1.)

Tóth Mike szives közlése.