Kezdőlap

Fenyő Sándor,

hirlapiró, szül. 1864. márcz. 11. Budapesten; itt végezte középiskoláit és orvostant hallgatott, de már korán a hirlapirói pályára lépett.

1881-től 1885-ig az Egyetértésnek és 1885-től 1891-ig a Pesti Naplónak volt belső dolgozótársa; utóbbinak egyszersmind segédszerkesztője; 1891-től kezdve a Magyar Hirlapnak, melynek megalapításában tevékeny része volt, felelős szerkesztője. Szerkesztette még a Sport Naptárt 1886-ra. Politikai, társadalmi és sport czikkeket irt az említett lapokon kivül, a Fővárosi Lapokba, M. Szalonba, A Hétbe sat.

Vasárnapi Ujság 1890. 38. sz.

Ország-Világ 1892. 13. sz. arczk. és önéletrajzi adatok.