Kezdőlap

Fenyvessy (Grünbaum) Adolf,

az országgyűlési gyorsiroda főnöke, szül. 1839. jan. 10. Zalaegerszegen; középiskoláit Székesfehérvárt, Szombathelyen és Pesten végezte s 1858-59-ben a budai műegyetemet látogatta. 1859-ben a gyorsirászattal kezdett foglalkozni; kiváló érdeme a Stolze-féle gyorsirásnak a magyar nyelvre való rendszeres átdolgozása; ezt tankönyvben és folyóiratban is terjesztette. 1861 óta az országgyűlési gyorsiroda tagja. 1862. jan. 24-től 1873. nov. 20-ig a budapesti IV. ker. főreáliskolában a gyorsirás rendkivüli tanára volt. Budapest egyesítése óta a fővárosi képviselőtestületnek, valamint pénzügyi s közélelmezési bizottságának is tagja.

Czikket irt a Magyar Izraelitába (1867-68.), a Vasárnapi Ujságba (1864. A gyorsirásról, 1879. A Tisza szabályozása), az Orsz. Középtanodai Tanáregylet Közlönyébe (III. 1870. A phonetika s etymologia a gyorsirásban); a Pesti Napló közgazdasági vezérczikkirója volt 1873-90-ig; több közgazdasági tanálmányt irt a Budapesti Szemlébe (1875. A tőkék háborúja, 1876. Magyarország kereskedelmi mérlege, Tizenhárom év az osztrák nemzeti bank történetében és könyvism., 1882. Vámjövedelem és fogyasztási adók, Deák Ferencz nemzetgazdasági nézetei, 1883. Az első magyar vasut, 1884. Külföldi adótanulmányok, Az angol választási reform, Túltermelés buzában és czukorban, Adósságok conversiója, 1886. A szeszmonopolium, 1887. Biztosítási politika, 1889. Közlekedési ügyeink fejlődése, Takarékpénztáraink; Könyvismertetés, 1890. A pesti hazai takarékpénztár-egyesület alapításának ötvenedik évfordulóján) és a Nemzetgazdasági Szemlébe.

Munkái:

1. Gyorsirás a középtanodákban. Pest, 1863. (Stolze elvei után. Pest, második kiadás, 1869. 3. k. A magyar gyorsiró cz. Pest, 1871. 4. k. Bpest, 5. k. Bpest, 1889.)

2. Az uj vámtarifa. Bpest, 1878. (Különnyomat a P. Naplóból.)

3. Az első magyar vasut története. Bpest, 1883. (Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből I. 9.)

4. Adósságok conversiója. Bpest, 1883. (Értek. a nemzetg. és stat. kör. II. 6.)

5. Versicherungs-politik. Bpest, 1887. (Fordítás a Bud. Szemléből.)

6. A pesti hazai első takarékpénztár-egyesület ötven éves története 1840-1889. Az igazgatóság megbizásából. Bpest, 1890. (Ugyanez németül is. Bpest, 1890.)

Szerkesztette az Izraelita Közlönyt 1868. ápr. 3-tól decz. 11-ig magyar és német nyelven.

Magyarország és a Nagyvilág 1872. 24. sz. arczk.

Ney Ferencz, Budapest IV. ker. főreáltanoda Emlékkönyve. Bpest, 1880. 63. l.

Délmagyarországi Lapok 1882. 166. sz.

Kir. József-műegyetem tanárai és hallgatói, Bpest, 1883. 37. l.

Horváth Ignácz Könyvészete 1883. 1885. 1889-90.

M. Salon VI. 1886-87. arczk.

M. Könyvészet 1890.

Acsády, Athenaeum Kézi Lexikona I.

Gopcsa László, M. Gyorsirás Története. Bpest, 1893.