Kezdőlap

Ferber Ferencz,

kath. plébános, szül. 1794-ben; misés pappá 1819-ben szenteltetett föl; azután 12 évig káplán, 1831-től gyömörői (Zalam.), 1848-tól fogva pedig monostor-apáthii plébános volt. 1860-ban tapolczai-kerületi esperes lett és meghalt 1873-ban.

Gazdasági czikkei a M. Gazdában (1843. A kerék- vagyis tarlórépa tavaszszal vetve igen silány termése esetében hiányzó olcsó tápszereket kipótolni, 1846. A belga lentermesztés).

Schematismus Weszprimiensis 1872.