Kezdőlap

Ferber János,

körmöczbányai származású; 1676-tól a lipcsei egyetemen tanult.

Munkája: De inanibus picturis. Lipsiae, 1678. (Vitatkozás Jünger János Frigyes elnöklete alatt.)

Archiv X. Hermannstadt, 1872. 394. l.

Uj M. Athenás 546. l.