Kezdőlap

Ferencsik Máté,

bölcseleti doktor, esztergom-egyházmegyei pap, krasznahorkai árvamegyei származású; 1728-ban a Szelepcsényi-papnevelő tagja s 1731-ben 3. éves theologus volt Nagyszombatban.

Munkája: Defendit Universam, Tyrnaviae, 1728.