Kezdőlap

Ferenczi András (medeséri),

marosvásárhelyi plébános.

Munkái:

1. A mise uj testamentomi áldozat, melyet Marus-Vásárhely nemes szabad kir. várossában úr napján élő nyelvel bizonyított. Szeben, 1780.

2. Igazság és kegyelmesség. Mária Theresiának felséges özvegy császárnénak... legfőbb, és tulajdonabb czimeres erkölcsei, melyeket az Ur Istennek szent oltárain három napok alatt azon királyi fejedelmi felség nagy lelkének örök boldogulásáért szent áldozatoknak buzgó bémutatása után halotti tisztelettel magasztalt. Szeben, 1781.

3. A régi igaz, az az: A római katolika hitnek az apostoli tudományban virágzó igazsága. Kolozsvár, 1785.

Ballagi Géza, Politikai Irodalom 96. l.

Petrik Bibliographiája.