Kezdőlap

Ferentzi György,

világi kath. pap.

Kézirati munkája: Regestrum ecclasiae S. Nicolai in Girgio (Hungariae.) Ebből egy töredék: Fejérvári gyűlésben Rákótzi György fejedelem idejében 1653. Eszt. 10. Jan. üzék ki a Jesuitákat Erdélyből cz. másolatban megvan a m. nemzeti múzeumban az Opera historica variorum de rebus Hungaricis et Transilvanicis T. V. Fol. Lat. 400. cz. gyűjteményben.