Kezdőlap

Ferenczy György,

kath. plébános, szül. 1852. márcz. 28. Nagy-Maroson (Hontm.), a gymnasiumot Esztergomban, Nagy-Kőrösön (5. oszt.) és ismét Esztergomban végezte. A hittudományok hallgatására Pestre küldetett 1875. júl. 25. miséspappá szenteltetett föl és okt. 26. Püspökire küldték káplánnak. 1880. ápr. 22. Félbe administratornak és júl. az esztergomi sz. Anna-egyházhoz beneficiatusnak. 1890. ápr. 24. szalkai plébános lett, hol jelenleg is működik.

Értekezései: Sz. Péter öröksége, vagyis a pápa földbirtoka szükséges-e az anyaszentegyház feje függetlenségének biztosítására, igy a kath. egyház-kormányzat szerencsés gyakorlatára (István bácsi Naptára 1872.), Tekintély és törvény (Uj M. Sion 1874.), A kereszténység és socialismus (Uj M. Sion 1883.), A drégelyi Szondy-emlék (Szent István-társulat Naptára 1886.), Somogyi Károly élete (M. Sion 1888.)

Munkái:

1. A pápa világi uralma. Pest, 1872.

2. A jezsuiták. Pest, 1872.

3. A sajtó. Pest, 1872.

4. Az élet kenyere. Imádságos és énekeskönyv kath. gyermekek számára. Kiváló tekintettel az első áldozókra. Bpest, év n.

5. Lelki hangzatok. Imádságok és elmélkedések katholikus hivek számára. Winterberg, (1888.)

6. Áhitat szava. Imakönyv kath. ifjak és felnőttek számára. Winterberg, év. n.

7. Ifjuság kalauza. Imakönyv kath. ifjak számára. Winterberg, év n.

Zelliger Alajos, Egyházi Irók Csarnoka 127. l.