Kezdőlap

Ferentzi János,

kolozsvári unitárius pap.

Munkái:

1. Halotti tanítás Agh Klára, néhai orvos doktor Barra Ferencz özvegye felett. Kolozsvár, 1800.

2. A jó senator leirása egy halotti prédikáczióban, melyet néhai kolozsvári idősb Ágoston Márton úr... Kolosvár városa örök emlékezetire méltó senátorának életéből vett és utolsó érdemlett tiszteletére el is mondott a Kolosvári unitarium templomban 1806. böjt elő havának 2. napján. Kolozsvár, 1806.

3. Örömmel való halál, egy halotti prédikáczióban leirva, melyet néhai b. e. Pákei Judit asszonynak, néhai b. e.... Fejérvári Sámuel úr, a kolosvári nemes unitária ekklesia lelki tanítója... özvegyének emlékezetére irt és el is mondott Kolosváratt az unitarium templomban az 1807. eszt. Szent-Iván hava 21. Kolozsvár, 1808.

Petrik Bibliographiája.