Kezdőlap

Ferency János,

ügyvéd, szül. 1856. decz. 11. Nagy-Kállóban Szabolcsmegyében; középiskoláit Debreczenben, Nagy-Károlyban és Szatmárt, a jogot a budapesti egyetemen végezte; honvédtiszti vizsgálatot a Ludovica-académián tett. Jelenleg ügyvéd Szatmárt. 1883-ban a szatmár-németi házi- és kézmű-kiállításnak jegyzője volt.

Szépirodalmi, különösen humorisztikus és satirikus felolvasásai s tárczái, nemzetgazdasági s festészeti czikkei megjelentek a szatmári Szamosban, melynek 1881-től belső- s 1884-től fődolgozótársa; 1881-83-ban több czikke jelent meg a Szatmárban; 1883-84-ben rendes szatmári levelezője volt a Pesti Hirlapnak és 1884-ben a Nagy-Károly és Vidékének; szakczikkeket irt a budapesti Tűzoltó Közlönybe.

Munkája: Rekettye Filep városatya csevegései a tekintetes közgyűlésből. Szatmár, 1887.

Álneve s jegyei: Roykóffy, F. J. és 1001. a szatmári lapokban.

Figyelő XIX. 23. l.

Horváth Ignácz Könyvészete 1887. és önéletrajzi adatok.