Kezdőlap

Ferenczy József,

egri kanonok, az egri érseki líceumban a hittudomány tanára, az egri szent széknek ügyésze, Heves- és Külső-Szolnok megye táblabirája, szül. 1780. jun. 23. Beszterczebányán Zólyom megyében; meghalt 1862. aug. 7. Egerben.

Munkája: Áldott emlékezete Isten és emberek előtt kedves néh. Nagy-Szalatnyai báró Fischer István úrnak, melyet hirdetett, midőn az egri érsekségnek árva rendeitől gyászos egyházi pompával tiszteltetnék az egri főtemplomban 1821. eszt. kisasszony havának 28. napján. Eger.

M. Tud. Értekező 1892. II. 180. l.

Koncz Ákos, Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. Eger, 1892. és gyászjelentés.