Kezdőlap

Ferge István,

népköltő.

Munkái:

1. Mesék és eredeti költemények. Pest, 1839.

2. A dicsőség temploma, melyet emelt a jász és kún kerületek 1839. év április havának 17. napján történt tiszt-ujjítása alkalmával. Pest, 1839.

3. Tisztelet emléke, mely méltgs és ft. Ócskói Ocskay Antal ő nagysága nagy nevének szenteltetett, midőn a kassai megyés püspöki méltósággal megtiszteltetett Kassán 1839. évben. Kassa.

4. Elhalványult rózsa a pozsonyi rózsa utczában, vagy gyász emlény néh. t., ns. és v. Csicseri Orosz Elek urnak tavaszutó 24. fentebb (1844.) évbeni szerencsétlen halálára. Pozsony, 1844.

5. Die verblühte Rose in der Rosengasse zu Pressburg, oder das Trauer-Andenken an den unglücklichen Tod des Herrn Alexius Orosz v. Csicser am 24. Mai 1844. Hely n. (Mind az öt költemény.)

Petrik Bibliogr.

Egri érsekmegyei könyvtár Czimjegyzéke 1164. l.