Kezdőlap

Feriencsik Miklós István,

megyei szolgabirói segéd, szül. 1825. júl. 30. Zólyomban; papnak készült, el is végezte az ev. theologiát, de azután Eperjesen jogi tanulmányoknak szentelte magát. A szabadságharcz alatt Hurbánnal tartott. Az absolut-kormány többféle állásban alkalmazta. 1856-ban letette Pozsonyban a birói vizsgát és Breznóbányára szolgabirói segédnek neveztetett ki; 1863-tól hirlapiró lett. Meghalt 1881. márcz. 3. Turócz-Szent-Mártonban.

Elbeszéléseket irt tót évkönyvekbe s szépirodalmi lapokba, nevezetesen a Sokolba s Orolba Mladen álnév alatt.

Szerkesztette a Pestbudínske Vedomosti cz. politikai lapot 1863-tól kezdve; 1868-ban a Narodný Hlašnik (Nemzetőr) cz. alatt egy maig fennálló politikai néplapot alapított, mikor a Vedomosti szerkesztését Pauliny-Tóth Vilmosnak engedte át; 1878-ban átvette a szépirodalmi Orol szerkesztését is.

Munkája: Pravda predca zvítazí (Az egészség végre győzedelmeskedik) cz. vígjátéka 1862-ben Budán külön kiadásban is megjelent.

Národny Noviny 1881. 26. 27. sz.

Slovenské Pohlady 1881. 233-238. l.

Vasárnapi Ujság 1881. 11. sz. és dr. Czambel Sámuel szives közlése.