Kezdőlap

Ferrarius Zsigmond,

szent Domonkos-rendi szerzetes és a rend magyar missiójának generalis commissariusa; bécsi akadémiai tanár.

Munkája: De Rebus hungaricae provinciae s ordinis praedicatorum comment. Viennae, 1637.

Bod M. Athenas 84.

Figyelő XVII. 390. l. (Fabó A.)