Kezdőlap

Fersius Kristóf,

prot. lelkész, bártfai származású; Sárospatakon tanult, azután Brüggében és 1586. máj. 16-tól Vitenbergában folytatta tanulmányait; innét Horváth Gergely meghivására, 1587. szept. 6. a hazában tanítói s lelkészi állását elfoglalta.

Munkája: Confessio de S. Coena. Vittebergae, 1587.?

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 82. l.