Kezdőlap

Fest Kálmán,

miniszteri osztálytanácsos a fiumei tengerészeti hatóságnál, F. Imre az osztrák-magyar bank alkormányzójának fia.

Munkája: Fiume utolsó 10 évi tengeri árú-forgalmának statisztikája. Tájékozásul a k. tengerészeti hatóság... által kiállított minta-gyűjteményhez. Fiume, 1885. (Magyarúl és olaszúl. A budapesti általános országos kiállítás számára készült.)

Horváth Ignácz Könyvészete. 1885.