Kezdőlap

Fésűs György ifjabb,

jog- és államtudományi doktor, budapesti törvényszéki jegyző, előbbinek és Berczik Gizellának fia, szül. 1866. jún. 18. Kassán.

Társadalmi s politikai czikkeket irt a következő lapokba: Pozsonyvidéki Lapok (1886. Miért lehet és miért kell Pozsonyban magyar szinészet!), Kolozsvár, Zala, Győri Közlöny, Szegedi Hiradó, Délmagyarországi Közlöny, Torontál, Aradi Közlöny, Debreczeni Ellenőr, Borsodmegyei Lapok, Székely Nemzet, Debreczeni Hirlap és Somogy.

Atyjának Fésűs Györgynek szives közlése.