Kezdőlap

Fésűs Menyhért,

orvosdoktor és polgármester, F. György pozsonyi akadémiai jogtanár nagybátyja, szabolcsmegyei nemes családból származott és 1802-ben Nagy-Kállóban született; iskoláit Nagy-Károlyban kezdette s a pesti egyetemen végezte, hol 1829-ben orvosdoktori oklevelet nyert. Már 1830-ban mint megválasztott városi orvos Nagybányán telepedett le mire 12 évi gyakorlat után az orvosi pályától elvált s előbb a város tanácsosává, 1848-ban pedig az ujonnan szervezett tanácsban polgármesternek választatott meg. Meghalt 1874. decz. 13. Nagybányán.

Archaeologiai leveleket közölt az Archaeol. Értesítőben (1872).

Munkája: Értekezés az ember testi neveléséről. Pest, 1829.

Magyarországi Orvosrend Névsora 1840-re 90. l.

Pap Zsigmond, Emlékirat néhai Fésűs Menyhért sz. kir. Nagybánya polgármesterének... emelt siremlék 1885. máj. 28. felszentelése alkalmára. Pozsony, 1885.

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés.