Kezdőlap

Fesztóry Lajos,

gymnasiumi tanár, szül. 1847. okt. 13. Possán Zemplénmegyében; a főgymnasiumot elvégezvén, négy évig theologus volt; azután nevelősködött. 1873. okt. 4. a jászberényi főgymnasiumhoz választatott meg tanárnak. 1877. máj. 15. tanári vizsgát tett; 1881-től a nagyszebeni, 1887 óta a szolnoki állami főgymnasiumban a latin és görög nyelv tanára.

Programmértekezése: Miért tanítják a görög nyelvet a gymnasiumokban (Jászberényi r. kath. gymnasium Értesítője 1879.)

Munkája: Graf Stefan Széchenyi. Vortrag. Hermannstadt, 1882.

Horváth Ignácz Könyvészete.

Wutz Névkönyve.

Rajner Névkönyve 1893.