Kezdőlap

Feuer Nathaniel,

orvosdoktor, szül. 1844. aug. 24. Szobotiszton Nyitramegyében; orvosi tanulmányait a bécsi egyetemen, mint Arlt tanítványa végezte s 1872-ben orvos-sebész doktorrá és szemész mesterré avattatott. Ugyanazon évben mint Schulek tanár segédje Kolozsvárra ment, hol e tanárnak Budapestre való kineveztetése után, 1875. végeig mint helyettes tanár is működött. Majd állami ösztöndijjal Bécsbe s Németországba ment, midőn is Bécsben magántanári képesítést nyert. 1878-tól 1882-ig mint tettleges állományú ezredorvos Zágrábban tartózkodott, hol kiterjedt szemészeti praxist is űzött, míg nem a trachomának az Alföldön való nagymérvű elterjedése miatt a Szabadkán felállítandó szemkórház átvétele czéljából ezen városba helyeztetett át. Innen 1883-ban a kormány által Torontál megyébe kiküldetett, hol a trachoma tájkórt megállapította s az ez ellen követendő hatósági eljárást szervezte; ezen eljárási rendszert a belügyminiszterium megbizásából egy utasításban foglalta össze, mely azután az egész országra nézve kötelezővé tétetett. 1884-ben a Ferencz-József rend lovagkeresztjét kapta, 1886-ban pedig mint közegészségi felügyelő a belügyminiszteriumba hivatott meg, hol kiválóan a trachoma ügygyel foglalkozik. 1889-ben a budapesti egyetemen a szokásos értekezlet és próbaelőadás elengedése mellett ismét magántanárrá habilitáltatott, hol a szemészeti műtéttanból előadásokat tart; az utóbbi időben pedig a fő- és székvárosnak uj kórházában létesült trachoma-osztály vezetésével is megbizatott.

Szemészeti közleményei: a Klinische Monatsblätter für Augenheilkundeban (1873. Über seröse Iriscysten, különnyomatban is), a Szemészetben (1873. A szemteke sorvasztása, Rohamosan megjelent látideglob, neuritis fulminans, A reczehártyának egy sajátságos föstény elfajulása. Az atropin alkalmazásáról hályogkivonásnál, 1887. A kórodai ideghüdési szaruhártyalobról, keratitis neuropalytica, További adatok az ideghüdési szaruhártyalob tanához, Szoral-befecskendezések a külső szemizmok hüdésénél, Maró porczhártya fekély, ulcus rodens corneae, 1881. A lágy hályog műtétele, Áttéti szemlob, A szarutályog glaucomás szemen, 1884. A reductio bulbi tanához, A trachoma-endemia Torontálban, 1893. Tumor cavernosus orbitae-nek egy operált esete, különny. is.), a Wiener Med. Presseben (1875. Weiterer Beitrag zur Lehre vom Wesen der serösen Iriscysten, Über die künstliche Verödung d. Bulbus, 1877. Über die klinische Bedeutung der Keratitis xerotica, 1881. Die Operation des weichen Staares, mind a négy különny. is), a Mittheilungen des Wiener med. Doktoren-Collegiums cz. munkában (1875. 31. sz. Über Transplantation in d. menschlichen Bindehautsack), a Sitzungsberichte der kais. Akademie d. Wissenschaften-ben (1876. LXXIV. Bd. III. Abth. Untersuchungen über die Ursache der Keratitis nach Trigeminus-Durchschneidung, különny. is), a Cur Salonban (1876. Die Augenheilanstalt für Arme in Wiesbaden, 1877. Die Balneologie in der augenärztlichen Praxis), Az Agramer Zeitungban (1879. London smokes, szemészeti tárcza, 1880. Die Kurzsichtigkeit unserer Schuljugend), a Centralblatt f. prakt. Augenheilkunde-ban (1881. Metastatische Ophthalmie, különny. is), a Közegészségi Kalauzban (1886. A szemcsés köthártyalob gyógytanához, 1887. Jelentés a szabadkai városi szemkóroda működéséről, 1888. A blennorrhoea neonatorum gátlásáról és gyógykezeléséről), a Honvédorvosban (1888. A védkötelesek szemvizsgálatáról, 1890. A trachoma a hadseregben), a Wiener med. Wochenschriftben (1888. Die Augenuntersuchung der Wehrpflichtigen), a Gyógyászatban (1888. A himlő következtében beállott szembántalmak, 1892. A fog- és szembántalmak közti összefüggésről), A Wiener klinische Wochenschriftben (1890. Zur Trachomfrage in der Armee, különny. is); előadások a m. kir. budapesti orvosi egyesületben 1889. decz. Tuberculosis iridis, 1892. márcz. Embolia reinae partialis, melyek az egylet Évkönyveiben jelentek meg; a m. orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésében 1892. A trachoma-gyógykezelés ujabb módjairól.

Munkái:

1. Jelentés a kolozsvári tudomány-egyetem szemkorodájának működéséről 1873. ápr. 28-tól 1874. ápr. 30-ig. Kolozsvár, 1874.

2. Utasítás a trachoma elleni eljárásról. Bpest, 1883. Két rész (Névtelenűl, a m. kir. belügyministerium megbizásából.)

3. Das Trachom in der oest.-ung. Armee. Wien, 1890. (Klin. Zeit und Streitfragen, román nyelvre is lefordíttatott.

4. Trachoma-útmutató. A trachoma elleni hatósági eljárás és az erre vonatkozó rendeletek és a trachoma kór- és gyógytana. Bpest, 1890.

5. Die Beziehungen zwischen Zahn und Augen-affectionen. Wien, 1892. (Klin. Zeit und Streitfragen, angol fordítása sajtó alatt van.)

6. Szivárványhártya-tuberculosisnak egy gyógyult esete. Bpest, 1892. (Előadás a budapesti m. kir. orvosegyesületben.)

Szinnyei Könyvészete 775. 995. l.

Maizner János, Kolozsvári Orvos-Sebészeti Intézet Tört. 66.

M. Könyvészet 1890. és önéletrajzi adatok.