Kezdőlap

Fiala Jakab,

kegyes-tanítórendi áldozópap és tanár, szül. 1696-ban Rákoson Zemplénmegyében; 1715-ben lépett a rendbe; a szónoklati s költészeti osztály tanára volt Privigyén, Nyitrán, Pesten, Szegeden; azután a rend kecskeméti növendékeinek aligazgatója, Korponán és Breznyóbányán a rendház főnöke, hol 1733-ban meghalt.

A mythologiában, költészettanban és az iskolai drámairásban járatos volt; szinművei közűl kettőt: Korvin János, vagy a megjutalmazott erény, és István moldvai vajda, vagy az előre nem látó gondoskodás cz. Nyitrán 1722-ben előadták. Több költészeti munkáját egy kötetbe gyűjtve Koháry István grófnak ajánlá föl, melyet az kiadni szándékozott; ebben azonban halála megakadályozta.

Munkája: Szegedidos. Budae, 1735. (Szeged leirása 2500 versben. Névtelenűl; kiadta egy rendtársa).

Horányi, Scriptores Piarum Scholarum I. 786. l.

Takáts Sándor, Benyák Bernát. Bpest, 1891. 105. l.