Kezdőlap

Fibiger Sándor,

theologiai doktor, szatmár-egyházmegyei pap, szül. 1858-ban Felső-Bányán Szatmármegyében; 1884 óta vallástanár az ungvári r. kath. főgymnasiumban.

Programmértekezései a m. kir. áll. polg. leányiskola Értesítőjében (1890. A teremtés hat korszaka a szent irás és a természettudomány mai álláspontja szerint), az ungvári kir. kath. főgymnasium Értesítőjében (1893. A vizözön a szentirás és a földtan mai adatai szerint.)

Munkája: Jus nominationis apostolicorum Hungariae regum ejusque fata diversa. Szatmár, 1883.

Wutz Névkönyve 146.

M. Sion 1893. 448. l. (Szőllőssy K.)