Kezdőlap

Fichtel János Ehrenreich,

erdélyi kormányszéki tanácsos, szül. 1732. szept. 29. Pozsonyban, hol a gymnasiumot látogatta; atyja korán elhalt, mire középiskoláinak végeztével a jogi tudományoknak adta magát; ügyvéd lett és nyolcz évig volt ezen a pályán. Erdélyben tett utazása közben Nagy-Szebenben keresett hivatalt, melyet 1759-ben az ottan ujonnan alakult gazdasági igazgatóságnál mint segédhivatalnok el is nyert; 1762-ig, midőn ezen igazgatóság feloszlott, fölváltva Nagy-Szebenben és Bécsben, 1787-től mint kormányszéki tanácsos állandóan Erdélyben élt. II. József császár megbizásából a vámügyekben két nagyobb utazást tett Slavoniában és a Tengermellékén. 1794. okt. és nov. a horvát-török határon tett utazásakor, a rossz időjárás és a kényelem hiánya okozta nélkülözések aláásták egészségét és 1795. febr. 4. Bécsben történt halálát siettették. Az ásványtan körül szerzett érdemeiért 1775-ben a berlini természettudósok társasága tiszteletbeli tagjának választotta meg; 1781-ben a lipcsei gazdasági egyletnek és a bányász-egyesületnek is tagja lett. Az erdélyi paläontologiának ő volt a megalapítója.

Munkái:

1. Physikalisch-metallurgische Abhandlung über die Gebirge und Bergwerke in Ungarn. Berlin u. Stettin, 1780.

2. Nachricht von den Versteinerungen des Grossfürstenthums Siebenbürgen, mit einem Anhange und beygefügter Tabelle über die sämmtlichen Mineralien und Fossilien dieses Landes. Nürnberg, 1780.

3. Beitrag zur Mineralgeschichte von Siebenbürgen. Nürnberg, 1780. Két rész. (I. Nachricht von den Versteinerungen des Grossfürstenthums Siebenbürgen, II. Geschichte des Steinsalzes und der Salzgruben im Grossfürstenthum Siebenbürgen.)

4. Mineralogische Bemerkungen von den Karpathen. Wien, 1791. Két kötet. (2. czimkiadás Wien, 1816.)

5. Nachricht von einem in Ungarn entdeckten ausgebrannten Vulkan. Berlin, 1793. (A Schriften der Gesellschaft naturforschen- der Freunde zu Berlin cz. folyóiratban is.)

6. Mineralogische Aufsätze. Wien, 1794.

7. I. E. Fichtel et Mole, Testacea microscopica aliaque mineralogica. Wien, 1803. (E munkában F. részvételét azonban Neugeboren kétségbe vonja.)

Kéziratban: Gyűjteményeinek magyarázattal ellátott latin jegyzéke két nagy ivrét kötetben.

Mindszenthy, Ladvocat Dictionariuma VII. 176. l.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi I. 363.

Ersch und Gruber, Allg. Encyclopädie XLIII. 476. l.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 303.

Allg. Deutsche Biographie VI. 771. l.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Bibliographiája.