Kezdőlap

Fichtner Ferencz,

ág. evang. lelkész Lovász-Patonán Veszprémmegyében.

Munkája: Gyászbeszéd, melyet néh. Nagy Erzsébet asszonyságnak néh. Ihász Sándor tisztelt özvegyének hideg tetemei felett a nagy-démi evangelikusok imaházában f. 1846. és bőjt elő hava 6. élőszóval előadott. Pápa, 1846. (Szakonyi János népszerű gyászversezetével együtt.)

Petrik Bibliographiája.